DL - Contest-Journal

 

Multi OP Multi OP                              Europa, Single OP, Low Power Europa, Single OP, Low Power

Ergebnis CQ WPX RTTY 2010

Europäische Stationen, High Power, Top

All Band

Call Punkte
LZ8E 7,547,400
S50A 6,294,750
RD3AF 5,348,200
EO5M 5,198,842
RA3CM 5,093,424
SQ80UM 4,793,256
UW8I 4,729,140
RG3K 4,035,339
YO9HP 3,979,212
LY9Y 3,925,884

28MHz

Call Punkte
RU6CQ 12,012
IK3ASM 420

21MHz

Call Punkte
9A5W 1,515,220
UX0FF 1,208,832
UW1M 1,066,418
OH7MJU 821,328
RA3SI 608,300
UA6CE 592,074
YO2RR 380,592
EA1ACP 351,553
CT4NH 266,532
DL3BQA 247,234

14MHz

Call Punkte
SN7Q 2,079,004
9A7R 1,987,925
US5I 1,546,360
S59AKR 1,538,537
LN9Z 1,465,568
DR10TCC 1,463,924
IK6VXO 1,352,754
OK8YD 1,264,304
DF9ZP 1,246,278
OK3C 1,155,544

7MHz

Call Punkte
S53M 4,715,540
I4IKW 4,258,738
HF4K 3,831,264
GM3SEK 2,763,834
YT1VP 2,648,268
RL4R 2,351,076
ES5RY 1,752,184
AM1A 1,691,670
IW1PNJ 1,445,598
DL6JZ 1,435.980

3,5MHz

Call Punkte
9A1CCY 2,486,304
I4AVG 2,007,880
EM0X 1,762,992
DL4MCF 1,530,780
OY3JE 1,269,884
IZ0KBR 1,239,840
YU7AU 1,028,700
ES5GP 899,640
DJ3IW 800,808
SP6AXW 469,780

 

Multi OP Multi OP                    nach obennach oben                    Europa, Single OP, Low Power Europa, Single OP, Low Power