DL - Contest-Journal

 

Single OP - Mixed - LP Single OP - Mixed - LP                              Single OP - CW - LP Single OP - CW - LP

WAG Contest 2009

von Klaus, DL1DTL

Single OP - Mixed Mode - High Power

DL - Deutschland

Platz Call DOK QSOs Multis Punkte Abzug
1 DL3TD X34 2214 267 1945362 3.6%
2 DJ9MH B10 1224 171 559170 3.5%
3 DH8BQA Y19 1380 157 554838 4.5%
4 DJ1AA H27 1054 161 452410 1.0%
5 DL5JS R01 984 149 430014 3.4%
6 DK7AN W35 1005 147 406455 5.3%
7 DL4SVA V10 886 143 342914 2.0%
8 DL1SWB V28 899 129 262515 4.0%
9 DL2SAX P05 681 120 249480 1.3%
10 DR3S R33 658 123 199014 7.8%
11 DH7LF M11 865 93 156147
12 DJ7FM W08 663 97 134733
13 DL3JPN S58 370 109 122080
14 DF9OO H01 438 102 103632
15 DG1EA R33 529 92 101476
16 DL9ECA L06 552 83 87482
17 DK2AT F76 422 88 86416
18 DL5MEV C16 334 59 81184
19 DL9GS O04 432 48 77952
20 DL1PT F37 600 71 72988
21 DK5OA H03 531 77 71841
22 DL2VK U07 382 54 71712
23 DL4LAM M31 355 67 68809
24 DJ3WE C01 485 66 68574
25 DL3TC X22 293 79 65965
26 DF6AD H01 348 82 65928
27 DD4BY I29 757 54 64854
28 DG5LAC E38 373 84 64260
29 DL7AOS H21 337 82 57154
30 DG0CC S54 403 67 54203
31 DM2BPG W33 263 82 52234
32 DK8OL M19 283 70 48090
33 DL0DEF C29 370 67 47570
34 DL5RU U09 365 65 43745
35 DL0KAC KA 253 76 43244
36 DD9HK E33 230 71 39192
37 DH1PAL G22 212 78 36660
38 DC9ZP G10 227 62 35898
39 DL1XAS E37 306 60 35640
40 DL7VPO Y21 367 51 29223
41 DL9MKA W08 189 38 27702
42 DK0DAN I55 165 57 26505
43 DL2ROA Z94 286 50 24600
44 DH1PS N20 140 58 21460
45 DG3NCZ B37 151 54 18630
46 DL1HBD E33 174 48 18048
47 DC6CX R09 147 53 17331
48 DF5BX I37 144 48 17280
49 DL2FK P15 136 50 16300
50 DK1QH N01 149 36 15444
51 DK4OWW H62 325 30 14490
52 DJ6TB C16 161 43 14061
53 DM5TI C15 223 35 12915
54 DG2NMH B08 130 43 11352
55 DK4VF M27 153 32 9632
56 DH0GDS P30 109 35 8785
57 DL1BI O46 80 35 8120
58 DL1LT H55 82 26 7644
59 DM3BJ X20 107 33 6699
60 DF2HL E09 53 24 3384
61 DH0EAV L30 84 16 2080
62 DL2AMD X22 65 18 2070
63 DL2KUF V12 138 10 1540
64 DL6DVU S07 37 18 1458
65 DK9HN E33 17 17 901
66 DH4GK V22 26 9 360

CT3 - Madeira

Platz Call QSOs Multi Punktzahl Abzug
1 CT9/DF1LON 796 76 181488 1.8%

OE - Österreich

Platz Call QSOs Multi Punktzahl Abzug
1 OE4VIE 42 26 3276 10.1%

 

Single OP - Mixed - LP Single OP - Mixed - LP                    nach obennach oben                    Single OP - CW - LP Single OP - CW - LP