DL - Contest-Journal

 

Single OP - Mixed Mode - HP Single OP - Mixed Mode - HP                              Single OP - CW - HP Single OP - CW - HP

WAG Contest 2007

von Klaus, DL1DTL

Single OP - CW - Low Power

DL - Deutschland

Call DOK QSOs Multis Punkte Abzug
DK3WW Y24 1.032 198 615.978 1.90%
DL1EKC PZ59 1.004 163 465.528 1.10%
DL1DSW S04 892 181 459.016 5.90%
DD5M C01 987 153 415.089 1.10%
DL5ASE X36 1.076 134 377.612 1.10%
DL3DTH S07 878 146 339.596 2.20%
DL1DTL S01 890 141 331.632 3.30%
DL7BY D26 800 155 328.600 4.40%
DL2LRT S36 789 142 322.766 4.60%
DL1BUG Y18 903 137 320.169 0.60%
DL9ZP V14 747 146 303.534
DL9MRF H59 811 134 295.470
DM3K B14 778 139 295.236
DK1QO Z65 869 127 276.733
DL4UL E01 841 124 268.708
DL8DWW S04 770 122 246.684
DL5KUD Z89 717 128 243.328
DL4HRM W35 698 109 209.934
DK4MX X35 606 120 202.080
DL4FN F35 696 117 200.304
DL1NUX B37 675 113 198.541
DK3DUA S05 593 122 195.322
DF6MU C12 519 119 174.573
DJ7YT M11 528 114 171.684
DL1RTL Y34 505 112 150.192
DF1HE I12 529 96 136.416
DL1HAA N22 496 94 125.772
DL6KVA V01 418 101 122.412
DF3AX H43 481 101 119.079
DK1AX P61 470 101 117.968
DL1RWS Y10 471 89 111.695
DL3HWD W35 381 99 108.009
DD1IM K27 470 88 103.488
DL3ZAI F58 424 96 99.840
DL3KWR V11 387 91 98.735
DL5YL Y21 454 90 97.560
DJ2SX P42 486 90 96.840
DJ9MH B10 438 82 91.676
DL2ARN X42 410 94 89.300
DF5LW M03 485 82 88.806
DL9NEI C26 391 84 80.892
DL1ANT S42 428 87 80.040
DL8HK Q11 351 86 78.346
DL1ARD X23 324 82 77.408
DK1TF S10 231 87 71.601
DL3YM A24 320 86 69.832
DK7ZH F26 332 82 68.060
DL4XU E02 353 80 67.760
DH2DAM O27 307 81 66.015
DL1RTD Y01 337 65 64.675
DL6UEF Y27 228 82 64.616
DK9BW I38 287 80 63.120
DL5CD S60 282 84 63.000
DM3FZN S53 269 85 62.645
DL1REM N41 337 67 62.377
DL1DQW S24 240 86 59.512
DL4UCS X04 292 81 58.644
DL2DXA S01 251 76 57.684
DL2VRL S27 281 73 54.969
DL7UXG D21 266 81 54.918
DL4SUN V15 287 77 53.515
DL1EFD L11 261 84 53.172
DJ0YI P42 265 79 53.167
DK7GH A05 197 79 52.851
DL2ROM Y05 349 71 50.481
DL2IAN K23 197 79 45.741
DC2CW/M Y18 199 64 44.608
DJ2GM C12 183 72 44.424
DK0W S59 218 70 40.320
DL3FBB F54 226 58 37.004
DK2FG N05 405 39 35.451
DL8CA L23 213 66 33.858
DF1SZ P40 228 59 32.450
DL8UIL Y24 198 63 32.256
DL8EKI I09 153 66 32.142
DJ3XA V01 187 57 31.179
DL5SWB V14 192 56 30.688
DL4MHA C06 159 60 30.180
DJ2XC V22 126 71 30.104
DF6LQ M01 175 61 29.707
DF2PH F20 246 61 29.646
DH7AMF Y18 156 58 29.348
DL5KM X10 202 57 28.956
DK5ZX V22 177 63 27.909
DL8ULF Y37 195 58 27.086
DJ2IA Y25 132 60 26.040
DK9MH C18 197 50 25.550
DL6RCK U08 183 50 24.950
DK3AX B18 144 58 23.896
DL1FMG F52 145 61 22.021
DL9GMC V06 134 53 21.836
DL7UPN C11 128 54 20.736
DL3UKH Y43 170 46 20.240
DL2HWB W21 144 54 20.196
DL1THB V11 154 48 19.968
DL1DVN S24 109 57 19.893
DL4FCH F05 142 54 18.792
DK3PM V02 142 50 18.500
DL5KUR V02 149 39 18.447
DL1DTF S27 114 44 16.192
DL1RTS Y07 115 50 15.550
DJ5QE N20 175 45 14.985
DF4ZL F16 138 48 14.976
DL8MKG W13 94 42 13.188
DM2CEH X07 90 43 12.642
DL5KMS X32 87 46 11.454
DJ4TS F20 133 42 11.298
DL3DRN S27 155 28 10.220
DJ4DY U11 99 37 9.879
DL1DRD S20 129 39 9.867
DL8ZAJ F09 94 38 9.576
DL1HSI W33 71 34 8.126
DL6ABB H03 77 36 7.956
DM3GH W26 79 36 7.380
DL4VQ Q06 74 36 6.840
DO6XX S50 117 24 6.648
DL5RDO U01 99 24 5.256
DL4KCA G40 59 30 5.250
DL5A E09 149 23 4.991
DL1ALN X06 61 26 4.550
DO1UZ S27 93 23 3.933
DL9SEV P51 60 22 3.916
DJ1HA G06 51 23 3.887
DH8MS RO1 46 28 3.640
DL1AZA X39 55 18 3.222
DJ3EF S44 38 25 3.000
DF8XZ N01 28 17 1.700
DL4VM Q11 19 16 880
DJ5CL DVC 12 8 336
DF9CY M01 14 1 14

 

Single OP - Mixed Mode - HP Single OP - Mixed Mode - HP                    nach obennach oben                    Single OP - CW - HP Single OP - CW - HP